برو زاهد که بر آن خرقه می نازی ...

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشتالهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی...

 الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.

الهی، چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم.

الهی، چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت.

الهی، خودت آگاهی که دریای دلم را جزر و مدّ است؛

الهی، ناتوانم و در راهم و گردنه‌های سخت در پیش.

الهی، عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد؟

الهی، چون در تو می‌نگرم از آن چه خوانده‌ام شرم دارم.

الهی، هر چه بیشتر دانستم نادان تر شدم، بر نادانی‌ام بیفزا!

الهی، کلمات و کلامت که این قدر شیرین و دلنشین‌اند، خودت چونی؟
الهی، اگر از من پرسند کیستی، چه گویم؟

الهی، هر چه بیشتر فکر می‌کنم دورتر می‌شوم.

الهی، داغ دل را نه زبان تواند تقریر کند و نه قلم یارد به تحریر رساند؛ الحمدلله که دلدار به ناگفته و نانوشته آگاه است.

الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.

/ 1 نظر / 25 بازدید
الهام

به نام صاحب شانس "دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه را زمانی که دریافت می‌کنید به آنچه دوست دارید دست پیدا خواهید کرد. فکر کنید و کسی را که دوست دارید و میدانید گرفتار است با قلبتان برایش دعا کنید تا مشکلات او از طرف خداوند به واسطه شما حل گردد و بعد یک اتفاقی که انتظارش را می‌کشید و حتی تصورش را نمی‌کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد. با دعا برای آن دوست، برکت بیشتر برای شما خواهد رسید! این یک راز است..راز بقاء انرژی..رازی که در فیزیک و متافیزیک به قانون بقاء انرژی شهرت یافته است"..