اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم مى  کوشیدم اشتباهات بیشترى مرتکب شوم.

انیشتین

همه چیز را آسان مى  گرفتم.

از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر مى  شدم.

فقط شمارى اندک از رویدادهاى جهان را جدى مى  گرفتم.

اهمیت کمترى به بهداشت مى دادم.

به مسافرت بیشتر مى  رفتم.

از کوههاى بیشترى بالا مى  رفتم و در رودخانه  هاى بیشترى شنا مى  کردم.

بستنى بیشتر مى خوردم و اسفناج کمتر .

مشکلات واقعى بیشترى مى  داشتم و مشکلات واهى کمترى.

آخر، ببینید، من از آن آدمهایى بوده ام که بسیار مُحتاطانه و خیلى عاقلانه زندگى کرده  ام، ساعت به ساعت، روز به روز.

اوه، البته من هم لحظاتِ سرخوشى داشته  ام.

اما اگر عمر دوباره داشتم از این لحظاتِ خوشى بیشتر مى  داشتم.

من هرگز جایى بدون یک دَماسنج، یک شیشه داروى قرقره، یک پالتوى بارانى و یک چتر نجات نمى  روم.

اگر عمر دوباره داشتم، سبک  تر سفر مى کردم .

اگر عمر دوباره داشتم، وقتِ بهار زودتر پا برهنه راه مى  رفتم و وقتِ خزان دیرتر به این لذت خاتمه مى  دادم .

از مدرسه بیشتر جیم مى  شدم.

گلوله هاى کاغذى بیشترى به معلم  هایم پرتاب مى  کردم .

سگ  هاى بیشترى به خانه مى آوردم.

دیرتر به رختخواب مى  رفتم و مى  خوابیدم.

بیشتر عاشق مى  شدم.


به ماهیگیرى بیشتر مى  رفتم.

پایکوبى و دست افشانى بیشتر مى کردم.

سوار چرخ و فلک بیشتر مى شدم.

به سیرک بیشتر مى  رفتم .

در روزگارى که تقریباً همگان وقت و عمرشان را وقفِ بررسى وخامت اوضاع مى  کنند، من بر پا مى  شدم و به ستایش سهل و آسان  تر گرفتن اوضاع مى  پرداختم.

زیرا من با ویل دورانت موافقم که مى گوید "شادى از خرد عاقل   تر است"

---------------------------
 دان هرالد  کاریکاتوریست و طنزنویس آمریکایى در سال 1889 در ایندیانا متولد شد و در سال 1966 از جهان رفت. دان هرالد داراى تالیفات زیادى است اما قطعه کوتاهش «اگر عمر دوباره داشتم...» او را در جهان معروف کرد.

البته آب ریخته را نتوان به کوزه باز گرداند، اما قانونى هم تدوین نشده که فکرش را منع کرده باشد .

---------------------------


جهان آلوده ی خواب است
فرو بسته است وحشت در
به روی هر تپش ، هر بانگ
چنانکه من به روی خویش
در این خلوت که نقش دلپذیرش نیست
و دیوارش فرو می خواندم در گوش
میان این همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد فریب زیست
شب از وحشت گرانبار است
جهان آلوده خواب است و من
در وهم خود بیدار
چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست
در این خلوت که حیرت نقش دیوار است ؟

سهراب سپهری

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید