بدون تو هیچم ...

بدون تو هیچم یه خالیه تو هَم
تصویری مخدوشم از پازلی مبهم


یه اشک بی بغض و یه ابر بی بارون
یه درد بی درمون یه زخم بی مرحم

بدون تو هیچم یه سایه تو سایه
تو خونه ی وحشت بدون همسایه

بدون تو هیچم اوجی سرازیرم
یه رفت و برگشت فقط عقب میرم
یه شعر بی شاعر، یه عشق بی معشوق
یه کوه بی قله، یه دشت بی شیرمبدون تو هیچم یه تانگوی مفرد
یه جاده بی مقصد، یه پوچی ممتد


بدون تو هیچم یه دردِ تو دردم
تو کوچه ای تاریک تنهاترین مردم


قراری کنسل و یه کافه ی تعطیل
یه سیگار خیس و یه قهوه ی سردم...

بدون تو هیچم ، یه خالی سرشار
یه تیزی روی رگ تو روزهای شب وار


اتاقی درهم و چند کاغذ پاره
یه تقویم سوخته یه ساعتِ بیکار

 

------------------------------

/ 1 نظر / 62 بازدید
reyhooon

فوق العاده بود.ممنوووووووووووووووون