ساحل بهانه است ، رفتن ، رسیدن است !

همیشه بهم می گفت هدف زندگیت را فراموش نکن

فکر می کردم هدف زندگیم برنده شدن مسابقات اسکیت استانه

ولی این نبود خنثی

بعدا فکر می کردم گرفتن نمره های خوب در امتحاناته

اما این هم نبود... خنثی

فکر می کردم وارد شدن در تیم دوچرخه سواری هدف اصلیم باشه

اما این هم نبود...

فکر می کردم ادامه دادن و تحمل موندن در تیم دوچرخه سواری هدف منه

این هم نبود ...سوال

یه علامت سوال خیلی بزرگ توی ذهنمه

هدف زندگی من چیه؟

من که به همشون رسیدم ولی بعدش چی شد ؟ دوباره نقطه سر خط اومد !

شاید باید زن بگیرم ، شاید هدفم این باشهمتفکر

اما اگه اینم مثل بقیه بود .... خمیازه

تازه فهمیدم که زندگی هدفی برای رسیدن نیست!

راهی است برای رفتن، برای پیمودن

یه راه با اهداف مختلف ...

از تمام هدف های بزرگ و کوچیک زندگیم ، چه اونهایی که بهشون رسیدم و چه اونهایی که بهشون نرسیدم تشکر می کنم

ازشون متشکرم چونکه باعث شدن تک تک قدم هایی که برای پیمودن راه زندگی برمی دارم ، خاطره انگیز و به یاد ماندنی و با افتخار بشه

 

اونقدرها هم که می گن زندگی سخت نیست !چشمک

 

ایستگاه آخر ----> افتخار خیال باطل

/ 1 نظر / 51 بازدید
میلاد

ما به دنیا آمدیم تا از دنیا برویم....[گل]