یکی باید باشد

یکی باید باشد که آدم را صدا کند

به نام کوچکش صدا کند

یک جوری که حال آدم را خوب کند

یک جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد

 یکی باید آدم را بلد باشد

 


 

 

وبلاگ آدم نباید خاک بخورد ،وبلاگت که خاک خورد یعنی این خودتی که خاک خوردی که حواست حتی به خودت هم نیست.

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
یخ فروش

دور می شویم سرد می شویم فراموش می شویم و خاک می خوریم این رسم دیرین زندگی است !