رقص آنجا کن که "خود" را بشکنی

چه سخت است خود شکستن
و از خودگذشتن و پریدن
تا رسیدن به معبود ومعشوق.
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
رقص آنجا کن که "خود" را بشکنی
پنبه را از ریش شهوت برکنی
رقص وجولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون "خود" مردان کنند
چون رهند از دست "خود" دستی زنند
چون جهند از نقص "خود" رقصی کنند

مطربانشان از درون دف می‌زنند
بحرها در شورشان کف می‌زنند

تو نبینی لیک بهر گوششان
برگها بر شاخها هم کف ‌زنان
تو نبینی برگها را کف زدن
گوش دل باید نه این گوش بدن

«مولانا»

/ 1 نظر / 18 بازدید
مهدی

به غیر از چاکِ شلوارم سراسر، دو عقرب حَک شده روی لباسم [گل] سلام سال نو مبارک به روزم سری بزنید [گل]