دنیا حریمی نداره دور دلت خط میکشم

تمومِ حس تاریخو توی برقِ چشات داری

شبیهِ دخترک های رو قلیون های قاجاریشکوهِ دوره ی مادی، غمِ تاراجِ تیموری!

چه قدر نزدیکِ نزدیکی، چه قدر از دیگرون دوری...

هزار آتشکده توی نگاهت غرقِ آتیشن

یه عالم یشم و مروارید تو لبخندت یکی می شن

/ 1 نظر / 25 بازدید
reyhooon

عاشق صدای رضا یزدانی و ترانه هاشم حررررررررررررررررررررررررررررررف نداشت.