تشکر می کنم از ...

از وقتایی که با یه عکس دردُ دل میکنی، اشک میریزی، بدُبیراه میگی، ناله میکنی ؛

عکسی که فقط نگات میکنه، تحقیرت نمیکنه، نصیحتت نمیکنه نمیگه غصه نخور نمیگه مزخرف نگو نمیگه همه اینجورین،فقط نگات میکنه تا آخرش گوش میدهُ بعد بوسیده میشه گذاشته میشه کنار ...

 

/ 1 نظر / 61 بازدید
معلم روستا

سلام تصاویر گاهی چنان انسان را به عمق خود می کشانند که بعد از مدتی نمی دانی که غرق شده ای. درپناه حق