ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﯿﻨﺎ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ

ﺗﺎﺁﺩﻣﯽ ﺑﻨﮕﺮﺩ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺑﯿﺮﺍﻫﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻭ ﺑﯿﻨﺪ ﺳﺰﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ

سعدی

/ 1 نظر / 25 بازدید
الهام

به نام صاحب شانس "دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه را زمانی که دریافت می‌کنید به آنچه دوست دارید دست پیدا خواهید کرد. فکر کنید و کسی را که دوست دارید و میدانید گرفتار است با قلبتان برایش دعا کنید تا مشکلات او از طرف خداوند به واسطه شما حل گردد و بعد یک اتفاقی که انتظارش را می‌کشید و حتی تصورش را نمی‌کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد. با دعا برای آن دوست، برکت بیشتر برای شما خواهد رسید! این یک راز است..راز بقاء انرژی..رازی که در فیزیک و متافیزیک به قانون بقاء انرژی شهرت یافته است"..