بتاب

برو تو مدار خورشید 

تو که می تونی بتابی

شب و روزهام یکی کن 

با یه آسمون آبی

/ 2 نظر / 26 بازدید
عظیمی

سلام ممنونم که وبلاگ رادیدید ونظرگذاشتید .اماعقل وعشق درمرتبه ای یکی می شوند. معنای منق رابرایم بنویسید.آیاازنق می اید؟درضمن مطالب خوب وپرمعنایی دروبلاگتان دارید.موفق باشید.

عظیمی

سلام ممنونم که وبلاگ رادیدید ونظرگذاشتید .اماعقل وعشق درمرتبه ای یکی می شوند. معنای منق رابرایم بنویسید.آیاازنق می اید؟درضمن مطالب خوب وپرمعنایی دروبلاگتان دارید.موفق باشید.