باغ ما

نه ، هراسی نیست .

پیش ما ساده ترین مساله ای مرگ است

مرگ ما سهل تر از کندن یک برگ است.

من به این باغ می اندیشم

که یکی پشت درش با تبری تیز

                                   کمین کرده است .

/ 0 نظر / 28 بازدید